تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1:18:10:53
نمایشگاه‌ها
دسته‌بندی:
برگزیده

نمایشگاه آثار سیاه قلم آذین ارومچی

نگارخانه نقش‌جهان
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه روزانه

گالری شیرین
۲۲ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه دچار

گالری آریانا
۲۹ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی آبرنگ

نگارخانه نیوان
۲۹ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه آشگارگی جوهر تن

گالری سیحون
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

موزه هنرهای معاصر تهران
۲۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶
:  ۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه خط صبح

پلتفرم 28
۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

کارگاه استاد شاهین آروین

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پساسنت

گالری هپتا
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جنس دوم

گالری هوم
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه باستانی‌ها

گالری ویستا
۲۲ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیر پوست بازار

گالری والی
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی مینا شکیبا و حجت شکیبا

گالری شکوه
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه از دیروزها ...

گالری سیحون دو
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زبان مشترک

گالری اُ
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه شبیهِ هیچ‌کس

گالری دنا
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حیات باغ

گالری پروژه‌های آران
۲۹ بهمن تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه عیدستان

خانه هونر
۰۶ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فراتر از یک قاب

نگارخانه کبیری
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

گالری لاله
۲۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه طراح ستاره‌دار

گالری آ
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جایی دیگر

گالری محسن
۲۹ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پس از چندین شکیبایی

گالری احسان
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فروش سالانه انجمن نقاشان ایران

گالری پردیس ملت
۲۹ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار قاسم حاجی‌زاده با موضوع صادق هدایت

گالری شهریور
۲۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه شبانه‌های زرین

گالری ترانه‌باران
۲۹ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه بعضی وقت‌ها، بعضی مردم

گالری هما
۲۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه باغ بلور

گالری آتبین
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه نقاشیخط های مرتضی قورچی

گالری خروش
جمعه ۰۶ تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه کجا بود آن جهان

نگارخانه سهراب
۲۹ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۶:۰۰

نمایشگاه از اربیل تا تهران

گالری گلستان
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بَرین بی ما

گالری ایران‌شهر
۲۲ بهمن تا ۰۳ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه از کجا به کجا

گالری ثالث
۲۹ بهمن تا ۱۲ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خالق عشق

گالری فردا
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه طراحی‌های سعید درخشان زنگنه

گالری هفت ثمر
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا

گالری سبحان
۰۶ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گل‌های نوروز

گالری آوا
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جاذبه

گالری سایه
جمعه ۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه هستن بسوی مرگ

گالری نات
۲۹ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی، حجم و چیدمان "قرمز"

گالری آرت نگر
۲۲ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه جادوی جاودان

فرهنگسرای نیاوران (گالری شماره ۱)
۰۶ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران | محمدعلی ترقی‌جاه

گالری آرت سنتر دو
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰

کارگاه استاد ابوالفضل خزاعی

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

نمایشگاه رویای مردگان

گالری دلگشا
۲۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته