تیوال | ویدیوها
T1:18:09:03
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آسگاردیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یکی از نمایشهای خوبی بود که این اواخر دیده ام. بازیهای خوب همراه با قصه روان و دلنشین که با نگاهی کمیک به زندگی و مرگ تماشاچی رو به فکر فرو می بره.
۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مافیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بازگشت به خانه
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش هام
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش تعطیلات آخر هفته
۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش کافه سایه
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش کافه سایه
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش باغ آلبالو
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ...Leave a message
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش لیرشاه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سگ خوری
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مریم رودبارانی و Laya61 این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدئوی نمایش درخت سیب گناهکار نیست
» ویدئوی نمایش درخت سیب گناهکار نیست
مریم رودبارانی این را دوست دارد
دوستان دیدن این نمایش و در تئاتر باران از دست ندین
۲۳ بهمن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مدارِ بسته
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش تعطیلات آخر هفته
تیزر نمایش تعطیلات آخر هفته
» تیزر نمایش تعطیلات آخر هفته
محمد صابر شکری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تیزر نمایش خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار
» تیزر نمایش خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آخرین نامه
تیزر سال ۹۳ نمایش آخرین نامه
» تیزر سال ۹۳ نمایش آخرین نامه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید