تیوال تئاتر | آواها
T1:15:25:48
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نقطه وسط مثلث سیاه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش فورتونا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لیرشاه
۲ روز پیش، جمعه
ابرشیر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تعطیلات آخر هفته
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کروماش
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش صف دراز مورچگان
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش فوبیای پنکه
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بازیافتگی
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جیغ
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ریش فیدل غبغب مرکل
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ریش فیدل غبغب مرکل
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
ابرشیر این را دوست دارد
چقدر از این مصاحبه لذت بردم... درود بر خانم هنگامی ،خوشحالم هنرمندانی مثل شما هستید و تاتر کار می کنید

با تشکر از خانم موسوی گرامی
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بیهما
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لست سین
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جان گابریل بورکمان
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید