تیوال تئاتر | عکس‌ها
T1:18:04:49
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
حسین کوهی ، محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری ، مصطفی آذرکمان و حسین کوهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش زنبور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش خانم ایکس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش ال نینو
محمد عسگری ، حمید عظیمی و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری ، محمد شاملو و تینا تیماج چی این را دوست دارند
دوستان عزیزی را که نمایش را ندیده اید حتما وقت بگذاریدو این کشتی را ببینید برای لحظاتی خودم را در کشتی تایتانیک حس کردم و با بازیگران یکدل شدم بسیار احرای زیبایی بود با سپاس از همه ی عوامل این نمایشنامه
دیروز
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش آخرین نامه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش مهم نیست
۲ روز پیش، جمعه
مینا میرزاآقا ، محمد عسگری و هانیه این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش باغ آلبالو
۲ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش عباس
۲ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش ماداگاسکار
۲ روز پیش، جمعه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش بانک
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش پر که نداشتی
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید