تیوال تئاتر | عکس‌ها
T1:20:40:46
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش اکسیژن
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد جواد عبدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، يكشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش پک
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و عمو فرهاد قصه ها این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش مجرد‌ها
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و عمو فرهاد قصه ها این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش شب
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری ، میثم نادری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری ، علیرضا و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
خانم علمدارلو گرامى
ممنون از زحمتى که کشید. متاسفانه فکر نمى کنم مجموعه عکس هاى شما از نمایش شازده کوچولو را بتوان بعنوان "گزارش تصویرى" تلقى کرد. شما از یک زاویه مشخص در بهترین حالت کمتر از ده درصد نماهاى بصرى نمایش را با دوربین خود ثبت کردید. امیدوارم ... دیدن ادامه » در حرفه خود قدرى وسواس بیشترى بخرج دهید و همینطور امیدوارم که دوستان مسئول و همکار ما در تیوال عکاسانى را به کار گمارند که قدرى به کارشان علاقمند باشند.
لطفا رجوع شود به عکس هاى خانم سارا عبداللهى، عکاس گروه تئاتر اگزیت در صفحه نمایش شازده کوچولو
۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش تله موش
محمد عسگری ، وحید هوبخت و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش گنبد‌گاه
محمد عسگری ، حسین کوهی و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش فرشته‌ مرگ
محمد عسگری و Amir_ch این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش دستگاه
محمد عسگری ، ماه باقری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سایه‌ها
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و مصطفی آذرکمان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید