تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1:18:02:21
نمایش‌ها

نمایش سمنو

نویسنده: خیرالله تقیانی پور / کارگردان: سینا شفیعی
تئاترشهر - پلاتو اجرا
۰۳ تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تئاتر شهر جن دارد؟؟؟!!

نمایش هام

نویسنده و کارگردان: عباس عبدالله زاده
تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش گالیله

نویسنده: برتولت برشت / کارگردان: نازنین زهرا رفیعی
تئاتر باران
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کلفت‌ها (سالن ارغنون)

نویسنده: ژان ژنه / کارگردان: دانیال نمازی
سالن ارغنون
۰۳ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته