تیوال | ویترین
T1:10:22:34
نمایش‌ها
این یک نمایش عادی نیست، رازیست میان ما و شما

نمایش نامه های عاشقانه از خاورمیانه

نویسنده: کیومرث مرادی،پوریا آذربایجانی / کارگردان: کیومرث مرادی
تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۶ آذر تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مارکس و کوکاکولا

نویسنده: نیل اسکو / کارگردان: کیانوش اخباری
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۶ دى تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پک

نویسنده: پیمان ناجی، امیر سرافرازیان / کارگردان: امیر سرافرازیان
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۶ دى تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ماتریوشکا

نویسنده و کارگردان: پارسا پیروزفر
تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۰۱ آذر تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل

نویسنده: اریک امانوئل اشمیت / کارگردان: امیدرضا سپهری
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۶ دى تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کاناپه

نویسنده و کارگردان: میلاد اخگر
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۱ دى تا ۲۰ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان