تیوال | ویترین
T1:15:18:24
نمایش‌ها

نمایش کمدی الهی جلد چهارم

نویسنده: سیاوش پاکراه / کارگردان: محمد جواد طاهری
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۳ بهمن تا ۰۳ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ماما یرما

کارگردان: فرزین نوبرانی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۳ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جیم، جام، جسی

نویسنده و کارگردان: یسنا پورسینا
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ تا ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فریدون فرمانی فراهانی

نویسنده و کارگردان: حمید پاک‌نیا
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لیرشاه

نویسنده: کیوان سررشته / کارگردان: محمد عاقبتی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کابوس حضرت اشرف

نویسنده و کارگردان: حسین پاکدل
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۳ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نسبیت خاص

نویسنده: بهار کاتوزی / کارگردان: سمانه زندی نژاد
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۵ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۷:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار

نویسنده: محمد چرم شیر / کارگردان: ندا هنگامی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌ها

فیلم رم، شهر بی دفاع (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیه مافیه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۴ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فلامینگو شماره ۱۳ (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۳۰ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نفس (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۳ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مهتاب (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۳ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گاو زخمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۳۰ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مجموعه فیلم‌کوتاه امیر توده روستا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خونه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مردان ارباب جمشید (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ اسفند تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم وارونگی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پسر و جهان (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۶ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم انتهای زمین (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جاودانگی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هفت و پنج دقیقه (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۵ اسفند تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند ثانیه های سربی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کوتاه روز (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیلمهای مستند ناصر تقوایی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۱ آبان تا ۱۸ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نویسنده بودن (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فصل باران‌های موسمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم یک روز طولانی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۸ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم موج نو (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۸ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینما نیمکت (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تمرین برای اجرا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۸ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت