تیوال | ویترین
T1:22:28:11
فیلم‌ها

فیلم رم، شهر بی دفاع (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم انتهای زمین (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فیه مافیه (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فصل باران‌های موسمی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم وارونگی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم کوتاه روز (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۵,۰۰۰ تومان

فیلم خونه (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم یک روز طولانی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم گاو زخمی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۳۰ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان