تیوال | ویترین
T1:10:26:01
فیلم‌ها

فیلم جاودانگی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۱ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیلمهای مستند ناصر تقوایی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۱ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فیه مافیه (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم وارونگی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بازگشت - چشم جنگ (هنر و تجربه)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مات (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مجموعه فیلم های کوتاه سعید روستایی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ شهريور تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم موج نو (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۸ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم ایستاده در غبار (هنر وتجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۹ خرداد تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تمرین برای اجرا (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۸ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فروشنده / The Salesman (هنر و تجربه)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مینور/ماژور (هنر و تجربه - مستند)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فصل باران‌های موسمی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نویسنده بودن (هنر و تجربه - مستند)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نفس (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۳ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم اینجا کسی نمی‌میرد (هنر و تجربه)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم خاطرات اسب سیاه (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۹ آذر تا ۳۰ بهمن
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم یک روز طولانی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سرزمین رها (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم احتمال باران اسیدی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۶ ارديبهشت تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم لانتوری (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۳ مرداد تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم گِشِر (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۱ مرداد تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مستند ثانیه های سربی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۲ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم انتهای زمین (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم گاو زخمی (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۳۰ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پسر و جهان (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۶ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پرویز (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۷ ارديبهشت تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم رم، شهر بی دفاع (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم خونه (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم قبیله من (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۳ آبان تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم خواب تلخ (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۱۶ ارديبهشت تا ۳۰ دى
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نوراستنی (هنر و تجربه)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم کوتاه روز (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۵,۰۰۰ تومان

فیلم چاله (هنر و تجربه)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آقای بیکار - اتاق تنهایی (هنر و تجربه - مستند)

:  ۱۰,۰۰۰ تومان