تیوال | ویترین
T1:15:27:14
نمایش‌ها

نمایش برای کلاه آهنی‌ها

نویسنده و کارگردان: پژمان عبدی
تئاتر باران
۱۴ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش تعطیلات آخر هفته

نویسنده: زین العابدین تقی پور، محمدرضا ... / کارگردان: محمد رضا آزاد فرد
تالار مولوی - سالن بزرگ
۲۵ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اثر منتخب هفته تاتر باران

نمایش درخت سیب گناهکار نیست

نویسنده: سعید آلبوعبادی / کارگردان: روناک قاسمی
تئاتر باران
۲۴ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آخرین نامه

نویسنده و کارگردان: مهرداد کوروش‌نیا
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته