تیوال | ویترین
T1:15:13:53
نمایش‌ها

نمایش تنها راه ممکن

نویسنده و کارگردان: محمد یعقوبی
تئاترشهر - سالن سایه
۲۰ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خدای کشتار

نویسنده: یاسمینا رضا (با نگاهی به ... / کارگردان: علی سرابی
تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ویولن تایتانیک

کارگردان: پیترو فلوریدیا
کارگاه دکور بنیاد رودکی
۱۹ دى تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش غروب روزهای آخر پاییز

نویسنده: فردریش دورنمات / کارگردان: محمود یوسفی
تماشاخانه دراما
۲۴ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جایی در میان خوک‌ها

نویسنده: آثول فوگارد / کارگردان: فرید عزیزی
تماشاخانه دراما
۲۴ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته