تیوال موسیقی | ویترین کنسرت‌ها
T1:11:19:43
کنسرت‌ها

تجربه پنجمین هفته از سومین دوره شب‌شنبه ها؛ تاخیر زمان

تئاتر مستقل تهران
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۲۱:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

تجربه زنگ‌ها برای سینما به صدا درمی آیند دوره سوم؛ تجربه هفتم

تئاتر مستقل تهران
شنبه ۰۹ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

تجربه هشت برج دوازده دوره سوم؛ تجربه هشتم

تئاتر مستقل تهران
شنبه ۰۹ بهمن ساعت ۲۱:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت کاکوبند

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
شنبه ۰۹ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰

کنسرت گروه نیوش

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱:۰۰

کنسرت همنوازان چکاو

حوزه هنری - تالار اندیشه
پنجشنبه ۰۷ بهمن ساعت ۲۱:۰۰

کنسرت ملی و تلفیقی رنگ مهر

سالن رودکی
يكشنبه ۰۳ تا ۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
کنسرت‌های گذشته