تیوال شعر و ادبیات
T1:10:18:46
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید


درذهن من کیمیاگریست
تا فرو نشاند
تُندِ شورش
به اندوهی کُند و کهن
در دستان فرسودش اکسیریست
«« اندیشیدن»»

__________________________
#ashkan_malekpour
#اشکان_ملکپور
http://www.ashkan-malekpour.blogfa.com/
https://t.me/ashkan_malekpour
https://www.instagram.com/ashkan.malekpour/


... دیدن ادامه »
۵ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
این در را باز کن
تا هم تو را ببینم
هم خودم را.
۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

مُشت وا کرده
پوچ است
این گونه که گُل انداخته رُخت


اشکان ملک پور
______
#اشکان_ملکپور
#ashkan_malekpour
http://www.ashkan-malekpour.blogfa.com/
https://www.instagram.com/ashkan.malekpour/
۱۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
حسرت آغوشت
نیامده
در پشیمانی بعد همآغوشی گم میشود
چرا بود و نبودت درد است؟
...
غریبه!
۱۸ ساعت پیش
زهره عمران ، تیلا بختیاری ، سید فرشید جاهد و مرجانه این را امتیاز داده‌اند
درآغوشت باشم
یا در آغوشم باشی
یا جایی در دورترین فاصله ممکن از هم .. فرقی ندارد
عشق دردی دارد
که هماره تیر می کشد
در دلم

سید
۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سمبوسه ی داغ کنار خیابان
سس قرمزِ بیرون زده از گوشه ی لب هایش
نگاه
نکاه
_لبم سُسی شده؟
_اره
_پاکش کن برام
_بیار جلو لبتو
_نه...با دستمال نه...سم بوسه! میفهمی؟..سم بوسه!
بوسه ی گرم در پیاده رو سرد
صدای مامور
بی توجهی ما
نزدیک آمدن مامور
نگاه زیر چشمی به مامور اما ناتوان از جدا شدن
جدامان کرد
به ... دیدن ادامه » زور
_سوار شید باید بریم کلانتری
با لهجه حرف میزد
خندید
از خنده اش خنده ام گرفت
نگاه های سربازهای خسته در حیاط کلانتری
چشمک دژبان وصدایِ ارامش
_نترس یه تعهد میگیرن ولتون میکنن
ترسیده بود
استرس داشت
مامور دیگر
_چه نسبتی دارید با هم؟
نگاهم کرد
انگار سوال او هم بود
_همه چیزمه
_تو شناسنامت زده همه چیزته؟
_شناسناممه!
_چی؟
_هویتمه
_که هویتته؟
_نباشه نیستم
با نگاه خیره بعد از من تکرار کرد
_نباشه نیستم
عصبانیت مامور
_تست الکل بگیرید
_تست الکل چیه؟
_تو حالت خوش نیست...مستی
_اره مستم...از من نه...از چشمای اون خانوم باید تست الکل بگیرید!
_خانوم پاشو زنگ بزن خانوادت بیان
ترسیده بود
آب دهانش را به سختی قورت میداد
_ببخشید توروخدا
گریه اش گرفت
دستش را مقابل صورتش گرفت و زیر گریه زد
نگاهم میکرد و گریه میکرد
چه خبطِ شیرینی
_دستتو بردار از رو صورتت جانم
گریه
_میگم دستتو بردار یه لحظه
دستش را کنار زد
_قربون اون دماغ تپل و سرخ شدت برم که انقد میاد به پفِ زیر چشمات
پیچیدن صدای سیلی در سالن کلانتری
گوشم سوت کشید
من سیلی خوردم او صورتش را گرفت!
_ببرینش بازداشگاه تا تلکیفشون روشن شه
جلو آمد
نگاه
نگاه
_دوسِت دا...
کنار پیاده رو
_آقا..اقا
صدای مامور
_پاشو آقا اینجا نشین...بلند شو
به خودم آمدم
صورتم را گرفتم
گوشم سوت میکشید...
نباشه نیستم...!
نیستی...هستم...
نیستی..هستم؟

زهره عمران این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام
------------
امان ز بارانی
که ببارد
دلتنگی

سید حسن ابوطالبی
( جاهد )
95/10/15
--
دوستان ایام خوب و شادی را برایتان از خدای مهربان خواستارم . کاش دوستان قدیمی تر که کم پیداتر شده اند هم دوباره سری به اینجا بزنند .
۲۰ ساعت پیش
امیر بابک یحیی پور ، تیلا بختیاری و مرجانه این را امتیاز داده‌اند
دوست قدیمی کم-پیدا نمیشود
معرفتش را جایی جا میگذارد!
۱۸ ساعت پیش
معرفتت جایی جا ماند
که دل من
گم شد

سید
۱۸ ساعت پیش
من جدیدم اما ارادت دارم به دوستان
۱۷ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دچار توام

رهایم کن

این تن مرده را بخشیده ام

به آنکه در تو نفس میکشد
۲۳ ساعت پیش
به آنکه در تو نفس میکشد... قشنگ بود
۱۸ ساعت پیش
ممنون آقای جواهری شما لطف دارید
۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

مگر به افسوس
هرگز نیآموختم‌ت
افسانه‌ی زندگی


اشکان ملک‌پور
___________________
#ashkan_malekpour
#اشکان_ملکپور
http://www.ashkan-malekpour.blogfa.com/
https://t.me/ashkan_malekpour
https://www.instagram.com/ashkan.malekpour/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

سنگ را
به گلسنگ بدل می کند
هنگامی که نامت
در میان نیلوفر آبی شکوفا می شود


اشکان ملک پور
____________________
#ashkan_malekpour
#اشکان_ملکپور
http://www.ashkan-malekpour.blogfa.com/
https://t.me/ashkan_malekpour
https://www.instagram.com/ashkan.malekpour/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

حادثه
همیشه پیش نمی آید
دور میشود-گاهی
مثل تو


اشکان ملک‌پور
______________________
#ashkan_malekpour
#اشکان_ملکپور
http://www.ashkan-malekpour.blogfa.com/
https://t.me/ashkan_malekpour
https://www.instagram.com/ashkan.malekpour/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

دوست بدارید ، یاران .
دوست بدارید همچون گلی که شکفته می شود
و دوست داشتن مان را پخش کنیم ؛
میان همدیگر
مثل گلی که عطرش را در هوا می پراکند .
به پرواز درآییم
وز شوق دوستی بال و پر گیریم .
اوج ما
در دوست داشتن ماست
فراز ما
در دوستی ، دوستی و دوستی ماست .
فرود ما
اما ،
در دشمنی ،دشمنی و دشمنی ماست .

#مرتضی ... دیدن ادامه » کلانی
25 دی ماه 95
۲ روز پیش، يكشنبه
اشکان ملک پور ، زهره عمران و سید فرشید جاهد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
هرگز سر قرار
تنها نمی آیی
ذوق و عطر و لبخند هم با تو می آیند.
۲ روز پیش، يكشنبه
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دلم تنگ صدایت میشود گاهی
چشمانم به دنبال تو میگردد میان مردمان گیج در رویا
ولی این روز ها تمام واژه ها غرق دروغی بی سرانجام اند
و تنهایی یگانه راستی در قلب عاشق هاست
۲ روز پیش، يكشنبه
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

تنها یک جیب دارد
ژاکت راه راه من
و تمام زمستان
دست راست ام
بیرون می ماند
همان دستی
که سالیان سال
در دست تو بود!
۲ روز پیش، يكشنبه
سلام
خیلی خیلی زیبا و با احساس . آفرین
۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر می خواهی نگهم داری
دوست من
از دستم می دهی
اگر می خواهی همراهیم کنی
دوست من
تا انسان آزادی باشم،
میان ما
همبستگی ی از آن گونه می روید
که زندگی ما هر دو تن را
غرقه در شکوفه می کند.

جویای راه خویش باش از این سان که منم
در تکاپوی انسان شدن
در میان راه دیدار می کنیم حقیقت را
آزادی را
خود ... دیدن ادامه » را
در میان راه می بالد و به بار می نشیند
دوستی ای که توانمان می دهد
تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری
این است راه ما
تو و من
مارگوت بیکل
مرتضی کلانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر این جاذبه
لحظه ای از کار بیفتد
این بار
از زمین به آسمان
باران خواهد بارید
با این همه اشک.
۳ روز پیش، شنبه
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
باریکلا
اما از کار افتادن کافی نیست
باید معکوس شود!
۱۸ ساعت پیش
ممنون درسته. اما در شغر معمولاً نیاز به توضیح و تفصیل نیست مخصوصاً در شعر کوتاه و سایر چیزها به کشف و ذهن خواننده سپرده میشه. بیش از اون میشه حشو. به قول بزرگان زیباترین شعر دروغ ترین شعر است و لزومی برای به کار رفتن قواعد منطقی در وادی خیال انگیز آن وجود ... دیدن ادامه » ندارد.
۱۵ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

خودت باش ،
آزاد و رها .
عاشق باش
و
عاشقانه زندگی کن .
و صدای حافظ را بشنو :

" غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است ."

#مرتضی_کلانی
۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شاعرانه هایم
وامدار تست!
گاه ترانه می شوی
گاه غزل!
گاه شعر سپید
یا دو بیتی...
ابیات
در تو شکل می بندد و
من آنگاه!
می ربایمشان
در نیمه راه تراووش....

#مرجانه
۳ روز پیش، شنبه
شاعرِ دزد(!) هم شدی و نشد
قصه ات شکلِ خیلِ آدمیان!
همه با عشق چون طلبکار و
سخن از وامهای تو، به میان!
۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خداوند شما را از نیستی به هستی آورد و گوش و چشم و دل ها به شما عطا کرد و حال آنکه بسیار کم شکرگزاری می کنید.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هنگام خواندن نامه های تو پشیمان می شوم
و گاهی خوشحال
هنگامی که با من حرف می زنی آرام می شوم
اما وقتی به چشمانم در چشمان تو نگاه می کنم یاد بند دلم می افتم که گاهی در مسیر
از حافظه ام آویزان می شود و زیر پای دیگران می رود
بند بند وجودم را دوباره به مهربانی تو وصله می کنم
ای جانم کی می شود که من را با خود به آن طرف مرز عاشقی ببری
۴ روز پیش، جمعه
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید


خوب است
دستی هنوز هست
که چای می ریزد.

گوشی هنوز هست
که آوازی می شنود

و فراقتی که
هر دو را کنار هم
می نشاند.

دیگر داشت یادم می رفت
که فرصتی هم
برای ... دیدن ادامه » با هم بودن
میتواند باشد.

ما فراموش کرده ایم
که قلب ها تنها
کنار هم می تپند.

(امیر بابک یحیی پور) 95/10/24
۴ روز پیش، جمعه
تنها هم میتپند
من دیده ام
که حتی سنگی هم شده اند
۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید